>

ΗΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΤΥΧΗΜΑ - monoled - Ηλεκτρονικές Επιγραφές led

Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΗΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ > ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
# ΗΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΤΥΧΗΜΑ

I Ευρωπαϊκός κανονισμός ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας.

  
Σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας (Directive 92/58/EEC - safety and/or health signs), οι βιομηχανίες υποχρεούνται να προβάλουν σε επιγραφή ένδειξη των ημερών που έχουν περάσει χωρίς να υπάρξει κάποιο ατύχημα στον εργοστασιακό χώρο.
Μικτή επιγραφή led
Η ηλεκτρονική επιγραφή led  που διαθέτουμε  μπορεί να τοποθετηθεί είτε εντός είτε εκτός του χώρου εργασίας και να προβάλει τις ''ημέρες χωρίς ατύχημα''. Η προβολή αυτή λειτουργεί και ως κίνητρο για το προσωπικό, συντηρεί και να ενισχύει το αίσθημα  ασφάλειας στο χώρο εργασίας.
  
Αν για τη σήμανση των ημερών χωρίς ατύχημα επιλέξετε πχ. την ηλεκτρονική επιγραφή 4 γραμμών, αξιοποιείτε όλες τις δυνατότητες μιας επιγραφής εναλλασσόμενων μηνυμάτων αλλά και τον εκ περιτροπής μετρητή ημερών. Σε αυτή την περίπτωση, ο χειρισμός του μετρητή και η επεξεργασία μηνυμάτων γίνονται με το ίδιο πρόγραμμα.


  
*Η εταιρεία μας διαθέτει ειδικό λογισμικό για αυτή τη λειτουργία, το οποίο μπορεί να προστεθεί σε υπάρχουσα ηλεκτρονική επιγραφή μας χωρίς καμιά επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.


© monoled 2019
Επιστροφή στο περιεχόμενο