>

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ VMS & LCS - monoled - Ηλεκτρονικές Επιγραφές led

Σύνολο αγορών
Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ VMS & LCS

ΠΡΟΙΟΝΤΑ > ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ LED > ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ > ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ
Λύσεις και Προϊόντα VMS & LCS

Η δραστηριότητα της εταιρίας μας στον τομέα της ηλεκτρονικής σήμανσης χωρίζεται στις εξής κατηγορίες:


  • Ηλεκτρονικά μεταβλητά συστήματα πληροφοριών συστημάτων σηματοδότησης
  • Μεταβλητές επιγραφές συστήματα σηματοδότησης για τους δρόμους (αυτοκινητόδρομοι, σήραγγες…).
  • Πίνακες στάσεων και πλατφορμών για τις δημόσιες συγκοινωνίες, (αστική μεταφορά, υπόγεια και σιδηρόδρομοι)
  • Πινακίδες πληροφοριών, ενσωματωμένα συστήματα (λεωφορεία, μεταφορές…) Συστήματα αυτοματοποίησης, ελέγχου και τηλεπληροφορικής.
  • Μεταβλητά συστήματα συστημάτων σηματοδότησης
  • Αυτοματοποίηση και επίβλεψη των σηράγγων και των γεφυρών
  • Συστήματα διαχείρισης υποστήριξης και συστήματα υποστήριξης υποδομής


Τα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας σε σήραγγες και γέφυρες χρειάζονται ειδικές υποδομές, όπως και στο δίκτυο των οδικών οδών, με ειδικές ανάγκες και απαιτήσεις για την ασφάλεια και τον. έλεγχο της κυκλοφορίας.

Τα ηλεκτρονικά συστήματα σηματοδότησης για αυτού του είδος τις υποδομές, περιλαμβάνουν (VMS) πίνακες μεταβλητού μηνύματος όπως τα σήματα και τις πινακίδες ελέγχου λωρίδας, σε κατάλληλη διαμόρφωση σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις και τα ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ, standards) αλλά και το χώρο και τη διάταξη.

Οι αστικές σήραγγες είναι ένα καλό παράδειγμα για το πού υπάρχουν αυτά τα ειδικά χαρακτηριστικά, σε σχέση με τοπεριβάλλον όπως τους περιορισμούς, υψηλή πυκνότητα της κυκλοφορίας, συμφόρηση της κυκλοφορίας, καταφέρνουν να δημιουργήσουν κατά στιγμές εκπληκτικά επικίνδυνες καταστάσεις. Οι ηλεκτρονικές πινακίδες που χρησιμοποιούνται για τις εφαρμογές αυτές πρέπει να επιτύχουν υψηλό βαθμό αξιοπιστίας με χαμηλές ανάγκες συντήρησης.

Επιτρέποντας κείμενο και γραφικά μεταβλητών μηνυμάτων να συνδυάζονται, για τον έλεγχο της κυκλοφορίας το σύστημα πετυχαίνει την αποτελεσματικότητα του μέσου να επιτευχθεί. Άλλα οφέλη περιλαμβάνουν αυξήσεις στα επίπεδα ασφάλειας, ένα αποτελεσματικό μέσο για τη διαβίβαση χρήσιμων πληροφοριών για τους οδηγούς, τα χαμηλότερα επίπεδα στρες, και καλύτερες αποφάσεις στην οδική συμπεριφορά.

Μερικά παραδείγματα είναι:

  • Λωρίδα ανοικτή / κλειστή / αλλαγή πληροφορίες σε οδηγούς
  • Μεταβλητό όριο ταχύτητας / κίνδυνος και περιορισμοί κυκλοφορίας

Η μοντέρνα σχεδίαση βασίζεται σε μια σπονδυλωτή προσέγγιση (modular approach) η οποία επιτρέπει την εμφανίσει ναεξελιχθεί σε μια ποικιλία διαφορετικών διαμορφώσεων, με διαστάσεις, ανάλυση, μέγεθος, έγχρωμη οθόνη και το κείμενο,γραφικά αλλά και συνδυασμούς. Η ποιότητα δεν είναι επιλογή, θα πρέπει να είναι, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων EN 12966, CE.
Ψήφος: 0.0/5
© monoled 2003 - 2022
Σύνολο αγορών
Επιστροφή στο περιεχόμενο