>

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ PARKING - monoled - Ηλεκτρονικές Επιγραφές led

Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ PARKING

ΠΡΟΙΟΝΤΑ > ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ > ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ
  
Ηλεκτρονικές επιγραφές για συστήματα διαχείρισης Parking. Οι επιγραφές αυτές ενημερώνουν του οδηγούς για το ποιες λωρίδες είναι ελεύθερες για διέλευση προς ή από τους χώρους Parking. Ενημερώνουν επίσης για το πόσες διαθέσιμες θέσεις υπάρχουν στο πάρκινγκ ή αν είναι πλήρες. ο Χειρισμός γίνεται με ασύρματο τηλεχειριστήριο ή αυτόματα από ηλεκτρονικό υπολογιστή που βρίσκεται στο Parking ή και απομακρυσμένα μέσω ίντερνετ.
Η ηλεκτρονική επιγραφή πάρκινγκ διαθέτει δύο προγραμματισμένα μηνύματα που αλλάζουν με έναν απλό διακόπτη, όπως παρακάτω:
  • Full - Πλήρες
  • Ελεύθερο - Free
Για εσάς που σχεδιάζετε ή κατασκευάζετε αυτόματα συστήματα πάρκινγκ, το πρωτόκολλο επικοινωνίας είναι διαθέσιμο για να προσαρμόσετε την ηλεκτρονική επιγραφή ώστε να ανσωματωθεί στο συστημά σας εμφανίζοντας στο κοινό τις απαραίτητες πληροφορίες.
© monoled 2018. All rights
lefts & centre reserved
Επιστροφή στο περιεχόμενο